Pernille IMG_2916 (2)

Født 1964

1984-1989 Nordborg Lægehus
1989-1991 Sønderborg Sygehus, Røntgenafdelingen
1991-2000 Frederiksberg Hospital, Røntgenafdelingen og Skadestuen
2000-2005 Bispebjerg Hospital, Skadestuen
2005-2017 Hvidovre Hospital, Akutmodtagelsen

Pernille har i de sidste mange år arbejdet med patienter i Skadestuen, Lægevagten, Børnelægevagten, Medicinsk Akutmodtagelse og med modtagelse af traumepatienter.

Pernille har stor erfaring i visitation af såvel akutte som elektive patienter – herunder også telefonvisitation – og har arbejdet indgående med patientsikkerhed og kommunikation.