For at begrænse brugen af afhængighedsskabende medicin kræver Sundhedsstyrelsen, at receptfornyelse skal foregå ved personligt fremmøde i klinikken. Medicinen kan altså ikke fornyes over telefonen eller elektronisk. Dette er for at beskytte patienterne mod afhængighed. Målet er, at vanedannende medicin tages i så kort tid som muligt – og i så lille mængde som muligt.

Hvilke medikamenter er vanedannende?

  • Morfin og lignende præparater f.eks. Tramadol og Oxycontin
  • Beroligende midler (Stesolid-gruppen)
  • Sovemidler (alle typer)
  • ADHD-medicin

Læs mere her: Gode råd om medicin mod smerter, angst eller søvnbesvær

Man kan gratis råd og støtte til udtrapning hos Medicinrådgivningen, som har 25 års erfaring med udtrapning af psykofarmaka og stærkt smertestillende medicin. Læs mere om støtte til udtrapning her: Hæfte om udtrapning medicin.

Medicinrådgivningen har en omfattende hjemmeside med mange relevante informationer, videoer etc., se mere her; Medicinrådgivningen.

I øvrigt henvises til Retsinformation; Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler