Obs.
På grund af langtidssygemelding af lægekollega i Glostrup, har vi ekstraordinært mange patienter. Der vil derfor forekomme længere ventetider på besvarelse af mail, og længere ventetider på konsultationer.

Se forsiden for yderligere information om Covid-19.